Umowy Gminy Pułtusk z Samorządem Województwa Mazowieckiego 1
Facebook
Facebook
YouTube

W środę, 13 lipca, w Ciechanowie zostały podpisane ważne dla gminy Pułtusk umowy.
Zgodnie z treścią pierwszej umowy Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kokoszka”. Przyznana dotacja to 284.000,00 zł.Kosztorysowa wartość całej inwestycji to 724.121.10 zł. Długość drogi 763 m.
Zgodnie z treścią kolejnych umów Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował zadania realizowane przez gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyznana dotacja to 40.500,00 zł, z czego 30.000,00 zł otrzyma OSP Trzciniec na wybudowanie w strażnicy garażu, szatni i na wykonanie podłogi, a kwota 10.500,00 zł stanowi 50% dofinansowania zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych strażaków z OSP Głodowo.
Sygnatariuszami umów byli: z ramienia Województwa Mazowieckiego Marszałek Adam Struzik, a z ramienia Gminy Pułtusk Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski oraz Skarbnik Miasta Pułtusk Teresa Turek.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku