Facebook
Facebook
YouTube

W budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie powstały trzy piękne, dwupokojowe lokale mieszkalne, każdy z aneksem kuchennym. Mają one charakter mieszkań przeznaczonych celowo i wyłącznie na sytuacje kryzysowe. Lokale te znajdują się na piętrze budynku świetlicy.
Na terenie gminy Pułtusk nie było dotychczas tego typu lokali, a jak wiadomo, na władzach samorządowych stopnia podstawowego spoczywa obowiązek niesienia pomocy mieszkańcom, którzy znaleźli się w sytuacji nadzwyczajnej, czyli np. po nieprzewidzianych zdarzeniach losowych, takich jak: pożar, zniszczenie budynku lub lokalu mieszkalnego w wyniku nawałnicy (a jak łatwo można zaobserwować – w Polsce takie zjawiska zdarzają się coraz częściej), zerwanie dachu, zalanie wodą lub z powodu innych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.
Inwestycja została wykonana w formule programowo-przetargowej „Zaprojektuj i wybuduj”.
Wykonawcą zadania była firma Empol Jarosław Maliszewski Sokołowo-Parcele.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku