Facebook
Facebook
YouTube
RSS

24 listopada Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski podpisał w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie umowę na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Pułtusku. Gmina Pułtusk otrzymała dotację celową w wysokości 87.480,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 109.350,00 zł.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku