Facebook
Facebook
YouTube

Aby podnieść estetykę naszego miasta, władze Gminy Pułtusk postanowiły odnowić kosze uliczne zlokalizowane w ciągu remontowanego odcinka drogi krajowej DK 61 od I cmentarza wzdłuż ulic Kościuszki, 3 Maja, Daszyńskiego, Warszawska aż do stacji benzynowej Orlen. 45 koszy ulicznych będzie sukcesywnie poddawane renowacji poprzez piaskowanie, malowanie oraz naprawę uszkodzonych elementów. Koszt odnowienia koszy wraz z ich demontażem i montażem wyniesie 11.070,00 zł brutto.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska