video-kamera
Facebook
Facebook
YouTube

W celu poprawy bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz dóbr materialnych wspólnoty, Gmina Pułtusk rozpoczyna instalowanie 30 kamer, które będą pracowały w sieci CCTV IP 4MP.  Powstanie system kompleksowego videomonitoringu pakietowego gwarantujący stabilną, niezawodną pracę w połączeniu
z krystalicznie czystym obrazem rejestrowanym zarówno w dzień, jak i w nocy.

Główne ciągi monitorowania są przewidziane w następujących miejscach: park przy ul. Widok, park Narutowicza przy ul. 3 Maja, ul. Romualda Traugutta, park w pobliżu pasażu Krzysztofa Klenczona,
ul. Rynek, ul. Tysiąclecia 2A, bulwary za Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1.
Koszt realizacji inwestycji w bieżącym roku jest przewidywany na kwotę 50 tys. złotych.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska