Zaproszenie od fundacji Art-Heart 2
Facebook
Facebook
YouTube

Fundacja Promocji Kultury i Edukacji „Art-Heart” z siedzibą w Pułtusku zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Sztuka bez barier”. Celem realizacji zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu wraz ze wsparciem rodzin i/lub opiekunów tych osób. Udział w projekcie pozwala osobom niepełnosprawnym na rozwijanie umiejętności i pasji. Dzięki temu zadaniu jesteśmy w stanie przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu podstawowych umiejętności, dotyczących codziennego życia, co zdecydowanie ułatwi im funkcjonowanie, a rodzinom tych osób i/lub opiekunom przekazać pomoc i wsparcie głównie psychologiczne, poprzez organizowanie spotkań grup wsparcia, jak również wsparcie indywidualne, przekazywane poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne i informacyjne.
W ramach projektu oferujemy:
Dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowane zostaną warsztaty grupowe rozwijające ich umiejętności oraz pasje.
Warsztaty będą podzielone na bloki tematyczne:
 – blok literacki;
 – blok logicznego myślenia i nauki codziennych czynności;
 – blok muzyczny;
 – blok stylizacji;
 – blok psychoedukacji;
 – blok kreatywnej organizacji pracy;
 – blok fotograficzny.
Rozwiną one pasje takie jak: czytanie literatury; pisanie listów; słuchanie muzyki; śpiewanie; makijaż, pielęgnacja skóry i ciała; fotografowanie.
Dla członków rodzin/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością zorganizowane zostaną:
– indywidualne wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz technicznego (dot. m.in. przysługujących osobom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i/lub opiekunom dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego i usług) w formie dyżurów;
– grupy wsparcia, a ich celem będzie psychoedukacja oraz wymiana doświadczeń przy wsparciu psychologa.
Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:
1) dla osoby z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności oraz podpisany formularz zgłoszeniowy;
2) dla członków rodziny lub opiekuna prawnego – orzeczenie o niepełnosprawności osoby spokrewnionej oraz podpisany formularz zgłoszeniowy.
Projekt jest skierowany do: osób z niepełnosprawnościami, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych placówek wsparcia oraz nie są mieszkańcami domu pomocy społecznej, ani całodobowej placówki wsparcia.
Okres realizacji projektu: od 23.05.2022 r. do 30.11.2024 r.
Kontakt w sprawie projektu:
E-mail: kmamrocha@onet.eu
Tel: +48 692 086 722
Projekt finansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.