Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, iż na terenie gminy działają fotopułapki, które mają na celu wykrywanie i karanie osób pozbywających się opadów w sposób nielegalny.