Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

17 września w ramach obchodów Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza odbył się finisaż wystawy “140 – LECIE OSP PUŁTUSK. 120 – LECIE ORKIESTRY DĘTEJ PUŁTUSK”. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele OSP, a także honorowi goście. Na ręce prezesa OSP Pułtusk – druha Piotra Gródka, druha Damiana Jaworskiego – naczelnika OSP Pułtusk oraz Kapelmistrza Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pułtusk – druha Andrzeja Kalinowskiego medale “Pro Mazovia” wręczył radny Województwa Mazowieckiego Pan Mirosław Augustyniak. Pamiątkowe statuetki wręczono druhowi Zygmuntowi Waśniewskiemu – honorowemu Prezesowi, najstarszemu członkowi OSP w Pułtusku oraz Pani Krystofik – żonie kronikarza śp. Zdzisława Krystofika.