Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu 6 marca  br. w  Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku będącej filią Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie odbyły się XLIII eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w  Pułtusku, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i Urząd Miejski w  Pułtusku.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem “Młodzież zapobiega pożarom” jest imprezą cykliczną mającą na celu popularyzowanie ochrony przeciwpożarowej i  kształtowanie umiejętności w  zakresie ochrony ludności, ekologii i ratownictwa. W  szczególności służy poszerzaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji i historii oraz ogólnych zasad organizacji ochrony przeciwpożarowej.

W wyniku eliminacji środowiskowych (szkolnych) do szczebla gminnego zostało zakwalifikowanych 41 osób. Wśród nich byli uczniowie szkół podstawowych (dot. klas I i VI w liczbie – 19 os. i klas VI i VIII w liczbie 9 os.) oraz szkół średnich – 13 os. Do  drugiego etapu eliminacji wyłoniono najlepsze osoby z każdej kategorii wiekowej. 

Biorąc pod uwagę wyniki obu części eliminacji jury w  składzie: Andrzej Mitkowski – Przewodniczący jury, Rafał Miłoszewski – Sekretarz jury, Jacek Skurzyński – Członek jury, Piotr Kazimierczak – Członek jury, Robert Czyżewski – Członek jury dokonało następujących rozstrzygnięć: 

  • w kategorii szkół podstawowych (kl. I – VI):

I miejsce zajął Jakub Kołaczek z Publicznej Szkoły Podstawowej w im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie,

II miejsce zajął Mateusz Sikorski z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,

III miejsce zajął Marcel Dzwonkowski z Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku,

  • w kategorii szkół podstawowych (kl. VII i VIII):

I miejsce zajął Rafał Fliszkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej w im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie,

II miejsce zajął Michał Sobieski z Zespołu Szkół Nr 2 w Pułtusku,

III miejsce zajęła Daria Wasilewska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Pileckiego w Przemiarowie,

  • w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce zajął Hubert Ćwikliński z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w  Pułtusku w Pułtusku,

II miejsce zajęła Magdalena Wielgolewska z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w  Pułtusku,

III miejsce zajął Błażej Chorchos z I Liceum Ogólnokształcącego CNB im. 13 Pułku Piechoty.

Dzięki hojnym sponsorom: Dyrekcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pułtusku, P.P.H.U. „ARTGUM” w Pułtusku, Panu Józefowi Łatyfowiczowi, Agencji Ubezpieczeniowej – Wiesław Kisiel, Dyrekcji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Energetyki Sp. z o.o. w Pułtusku oraz Prezesowi PSS „Społem” Pułtusk i samorządowi Gminy Pułtusk dla  wszystkich finalistów zostały ufundowane atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto trzy pierwsze osoby mają zapewnione prawo udziału w  eliminacja powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 20 marca br.

Oprócz laureatów, nagrody w postaci albumów książkowych otrzymali także nauczyciele, których uczniowie uzyskali najlepsze wyniki w trakcie tegorocznych eliminacji. Wyróżnieni zostali:

  • Pani Joanna Łach z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej,
  • Pani Mariola Finger z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Pileckiego w  Przemiarowie,
  • Pani Dorota Kowalska z Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w  Pułtusku.

Bardzo dobre warunki podczas konkursu zapewniła jak zawsze Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku działająca obecnie jako filia Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej