Facebook
Facebook
YouTube

22 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku odbyło się otwarcie ekologicznej ścieżki edukacyjnej z wiatą oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Środki na realizację zadania w wysokości 50 000,00 zł zostały przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Całkowita wartość projektu wyniosła 70 750,00 zł. W realizację projektu zaangażowane jest również działające przy PSP nr 4 Stowarzyszenie „Z Serca”.
W otwarciu i oddaniu do użytku ścieżki edukacyjnej oraz Centrum Edukacji Ekologicznej, którą to uroczystość poprowadził Dyrektor Szkoły Krzysztof Łachmański, udział wzięli: Wicepremier Henryk Kowalczyk, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz, Zastępca Burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski, Sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak, jak również wielu innych znakomitych gości.
Celem zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej w warunkach terenowych oraz kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną. Na utworzonej ścieżce ekologicznej prowadzone będą przez edukatorów i nauczycieli gry edukacyjne, które stanowić będą doskonałe uzupełnienie zaplecza dydaktycznego dla młodych odkrywców przyrody.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku