książka
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty Gminy Pułtusk

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym świętem, które przypomina o doniosłości i odpowiedzialności Państwa pracy. Trudno znaleźć odpowiednie słowa, którymi można podziękować za pracę, serce i poświęcenie, jakie wkładają Państwo w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży. To Państwo troszczą się o przyszłość młodego pokolenia ziemi pułtuskiej, pomagając wielu młodym ludziom poznać siebie i swoje predyspozycje, odkryć talenty i pasje, znaleźć motywację do zmagania się ze swoimi słabościami.

Dziękujemy wszystkim Państwu za trud, za życzliwość i cierpliwość oraz pasję i zaangażowanie w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy placówek oświatowych naszej Gminy.

W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk życzymy Państwu radości, wielu sukcesów zawodowych, osobistej satysfakcji i społecznego uznania. Życzymy, aby przekazywane przez Państwa wartości przyczyniały się do rozwoju dzieci i młodzieży.

Szczególne wyrazy uznania składamy emerytowanym nauczycielom. Dziękujemy za Państwa trud i poświęcenie oraz wieloletnią pracę na rzecz oświaty.

Wszystkim tym, którzy są związani z edukacją życzymy sukcesów i wytrwałości w pełnieniu swojej misji, sukcesów w jej realizacji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku – Ireneusz Purgacz

Burmistrz Miasta Pułtusk – Wojciech Gregorczyk

Wydział Edukacji i Promocji