Remont na ul. Staszica
Facebook
Facebook
YouTube

Ruszyły prace przy wymianie starych zniszczonych płyt chodnikowych w ulicy Stanisława Staszica
na kostkę brukową pozyskaną z przebudowy ulic staromiejskich na odcinku od Mostu Senatorskiego (znanego również pod nazwą „Mostek dla zakochanych”) do Domu Nauczyciela. Jak wcześniej wspominaliśmy, praktyka powtórnego wykorzystywania rozbiórkowych materiałów drogowych stała
się w naszym Mieście regułą i jest działaniem odpowiadającym zasadzie gospodarności.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych