Czasowe wyłączenie z ruchu kołowego części jezdni Alei Solidarności
Facebook
Facebook
YouTube

W związku z nowo wykonaną ścieralną warstwą bitumiczną jezdni Alei Solidarności, Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że ulica zostanie ponownie udostępniona użytkownikom tuż po Świętach Wielkanocnych.

Urząd Miejski w Pułtusku