Koncert chóru Lwowskiej Filharmonii Narodowej 2
Facebook
Facebook
YouTube

Niedzielny koncert żeńskiego chóru Lwowskiej Filharmonii Narodowej, jaki można było wysłuchać wieczorem w pułtuskiej bazylice, raz po raz chwytał za serce. Że była to uczta duchowa – to chyba za mało powiedziane. Tak cudownych głosów nie tylko warto było słuchać, lecz wręcz je modlitewnie doświadczać i się nimi wewnętrznie ubogacać.
Licznie zgromadzonym słuchaczom musiały jednak wystarczyć dziewczęce soprany i mezzosoprany. Wiadomo – głosy męskie były chwilowo nieobecne – panowie mają teraz inną misję do wypełnienia.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku