REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE (logo)
Facebook
Facebook
YouTube

W związku ze wzrostem liczebności populacji wilka na terenie Polski Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przesłał do gmin z zasięgu swojego działania zalecenia w zakresie postępowania na wypadek napotkania tych zwierząt oraz zasady i tryb wypłaty odszkodowań w przypadku strat w pogłowiu bydła spowodowanych przez wilki.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska