Kategoria: INWESTYCJE (Page 5)

Olszak - zagopspodarowanie terenu wiejskiego wraz z budową altany

Gmina Pułtusk zakończyła inwestycje realizowane w 5 sołectwach, na które otrzymała dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Łącznie poniesiono koszt w wysokości 118 422,14 zł W tym środki z: Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 49 887,50 zł Funduszu Sołeckiego – 68 534,64 zł „Ogrodzenie terenu wiejskiego”czytaj więcej…

Burmistrz Pułtuska kierując się zamiarem kontynuacji rozbudowy infrastruktury lodowiska i planami dalszego jej doposażania w brakujące komponenty, wiosną tego roku podjął decyzję o złożeniu do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie składników wyposażenia lodowiska w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Program ma na celu wsparcieczytaj więcej…

Gmina Pułtusk pozyskała środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Pułtusk”, na zadanie z zakresu budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w wysokości 215.000,00 zł. Całkowity koszt budowy drogi wyniósł 404.040,40 zł. W ramach ww. zadania został wykonany odcinekczytaj więcej…

Postępuje pozyskiwanie elementów infrastruktury stałego lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4, przy ul. New Britain 1. W ubiegłym roku wykonano płytę lodowiska wraz z wbudowanym systemem chłodzącym i kanałem technologicznym, co umożliwiło jego uruchomienie w minionym sezonie zimowym. Pozostałe składniki infrastruktury niezbędne do oddania do użytku lodowiska (bandy, matyczytaj więcej…

Już niebawem rozpocznie się remont, chociaż trudno w tym przypadku mówić o zwyczajnym remoncie, ulicy Konserwatorskiej, ponieważ zostanie ona odtworzona i zachowana jako świadek historii z dawnego budulca – naturalnego kamienia brukowego – dokładnie w taki sposób, jak wyglądała sto i więcej lat temu, wraz tzw. rynsztokiem, którym w dawnychczytaj więcej…

Kamienica przy ul. Daszyńskiego 72 i okolice

Od wielu lat budynek przy ul. Daszyńskiego 72 w czasie nawałnic burzowych był nieustannie zalewany. Kamienica od początku swojego istnienia jest usytuowana w naturalnym zagłębieniu terenu i dlatego zarówno pobliże wysokiej skarpy, jak i niedalekiego coraz obficiej zarastającego starego wąwozu sprzyjały szybkiemu spiętrzaniu się w tym miejscu wód opadowych. Ostatnieczytaj więcej…

Od 1 września br. nastąpi znacząca zmiana organizacji ruchu spowodowana dalszym postępem prac przy remoncie ulic starego miasta. Ulica Benedyktyńska na odcinku od mostu do ul. Rynek wraz z częścią ulicy przyległej do dzwonnicy zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Przeprawa mostowa  odbywać się będzie przez most Świętojański. Część ulicy Rynekczytaj więcej…

Stary piec kopcący

Gmina Pułtusk informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk. Burmistrz Miasta Pułtusk zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Szczegóły po linkiem: https://pultusk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlczytaj więcej…

Pozostało niewiele prac wykończeniowych, a wymiana nawierzchni chodników z kostki betonowej na płytę i kostkę granitową oraz nawierzchni jezdni z asfaltowej na granitową w ulicy ks. Piotra Skargi, na odcinku pomiędzy ulicami Świętojańską a Benedyktyńską, zostanie pomyślnie sfinalizowana. Niemniej jednak z pietyzmem wyremontowany fragment ww. ulicy musi się jeszcze utrwalićczytaj więcej…

Na ulicy Świętojańskiej, przy skrzyżowaniu z ulicą ks. Piotra Skargi oraz na placu Teatralnym w pobliżu kina, trwa montaż dwóch nowych, gustownych, wewnątrz podświetlanych słupów ogłoszeniowych, przeznaczonych do publikacji urzędowych obwieszczeń, ogłoszeń i innych ważnych informacji. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtuskuczytaj więcej…