Kategoria: INWESTYCJE (Page 5)

W związku z postępem prac przy remoncie ulic staromiejskich od najbliższego wtorku 27 października zostanie udostępniona dla ruchu kołowego druga przeprawa mostowa pomiędzy ulicami Rynek i 3 Maja – przez Most Benedyktyński. Z ruchu wyłączona będzie tylko przyległa do dzwonnicy część ulicy Rynek- od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską do ul.czytaj więcej…

Rozpoczęła się realizacja I etapu remontu zjeżdżalni wodnej na pływalni MOSiR, w trakcie której zaplanowano m.in. instalację efektów multimedialnych, które zostaną w niej umieszczone jeszcze przed ociepleniem obiektu. W grupie efektów multimedialnych znajdą się 4 stroboscopy, 20 pasów LED oraz moduł mp3 wraz z nagłośnieniem. W II etapie remontu przeprowadzonaczytaj więcej…

W ramach kolejnego etapu realizacji projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” w październiku rozpoczęły się prace związane z nasadzeniami drzew i krzewów w obszarze ulic staromiejskich oraz placów przyszkolnych. Łącznie nasadzonych zostanie: 234 sztuk drzew oraz 1797 sztuk krzewów i bylin. Nowa powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 2.470,4 m2. Nowączytaj więcej…

Mapka zmiany organizacji ruchu od 12.10.2020r.

Od 12 października br. nastąpi znacząca zmiana w organizacji ruchu spowodowana remontem ulic staromiejskich. Na ulicy M. Konopnickiej zostanie tymczasowo dopuszczony ruch dwukierunkowy jednak bez możliwości okrążenia Bazyliki – ulica ślepa przy dzwonnicy. Ulica Piotra Skargi zostanie włączona do ruchu kołowego jednokierunkowego zgodnie ze stałą organizacją ruchu, z możliwością skrętuczytaj więcej…

Remont ulicy Młodzieżowej

Jak wcześniej zostało zapowiedziane – ruszyła przebudowa ulicy Młodzieżowej. Obrazujemy pierwszy etap robót. Praca wre, aczkolwiek, co oczywiste – bod bacznym okiem archeologa. Po wykonaniu całości zadania przedstawione zostaną różnice – jak było i jak jest po remoncie. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego wczytaj więcej…

Makieta - kompozycji artystycznej "Wspomnienia niebieskiego mundurka"

Pułtusk może być o tyle szczęśliwszym od innych miastem, o ile stał się niegdyś kolebką wielu twórczych osobowości, w tym talentu jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego pozytywizmu – poety, eseisty i powieściopisarza Wiktora Gomulickiego, posługującego się na przełomie XIX i XX stulecia urzekającym pseudonimem pisarskim „Fantazy”. Uśmiechu losu doznało naszeczytaj więcej…

Olszak - zagopspodarowanie terenu wiejskiego wraz z budową altany

Gmina Pułtusk zakończyła inwestycje realizowane w 5 sołectwach, na które otrzymała dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Łącznie poniesiono koszt w wysokości 118 422,14 zł W tym środki z: Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 49 887,50 zł Funduszu Sołeckiego – 68 534,64 zł „Ogrodzenie terenu wiejskiego”czytaj więcej…

Burmistrz Pułtuska kierując się zamiarem kontynuacji rozbudowy infrastruktury lodowiska i planami dalszego jej doposażania w brakujące komponenty, wiosną tego roku podjął decyzję o złożeniu do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie składników wyposażenia lodowiska w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Program ma na celu wsparcieczytaj więcej…

Gmina Pułtusk pozyskała środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w gminie Pułtusk”, na zadanie z zakresu budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w wysokości 215.000,00 zł. Całkowity koszt budowy drogi wyniósł 404.040,40 zł. W ramach ww. zadania został wykonany odcinekczytaj więcej…

Postępuje pozyskiwanie elementów infrastruktury stałego lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4, przy ul. New Britain 1. W ubiegłym roku wykonano płytę lodowiska wraz z wbudowanym systemem chłodzącym i kanałem technologicznym, co umożliwiło jego uruchomienie w minionym sezonie zimowym. Pozostałe składniki infrastruktury niezbędne do oddania do użytku lodowiska (bandy, matyczytaj więcej…