Kategoria: Aktualności (Page 24)

Od kilku tygodni pułtuszczanie obserwują remont pułtuskich śluz przeciwpowodziowych nr 1 (śluza zlokalizowana w pobliżu cmentarza mauzoleum żołnierzy radzieckich) i 3 (śluza przy ulicy Staszica, róg Gajkowicza). Śluza nr 2 (przy bulwarze im. 1 Pułtuskiego Batalionu Saperów) została wyremontowana w ubiegłym roku. Inwestycję prowadzi Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE. Celemczytaj więcej…

Gmina Pułtusk, będąca partnerem Samorządu Województwa Mazowieckiego w unijnym projekcie pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” otrzymała 8 komputerów, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek oraz oprogramowanie komputerowe do realizacji zdalnych zajęć. Projekt realizowany jest w Zespole Szkól nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wczytaj więcej…

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną i słusznie głoszonym hasłem „Zostań w domu!” Internet staje się coraz częściej podstawowym źródłem informacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że na stronie Urzędu Miejskiego www.pultusk.pl powstała zakładka, w której będą nieodpłatnie publikowane nekrologi, przekazywane przez zakłady pogrzebowe, które zawarły z Gminą Pułtusk stosowneczytaj więcej…

kondolencje

„Czasem odchodzą dobrzy ludzie (…)Lecz oni ciągle przecież żywiNadal wytrwale są wśród nasIch dusze przy nas pozostały Tylko ich ciała zabrał czas.”(Henryk Rynkowski) Z wielkim smutkiem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Krzysztofa Kowalskiego, wspaniałego i rzetelnego dziennikarza „Tygodnika Ciechanowskiego”, przez lata relacjonującego wydarzenia Ziemi Pułtuskiej. Rodzinie, Najbliższym iczytaj więcej…

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych. O dotację na inwestycje w nawadnianieczytaj więcej…

PBP

Drodzy Czytelnicy Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela od 1 grudnia wznawia udostępnianie zbiorów z wolnym dostępem do półek. W celu skrócenia czasu przebywania w bibliotece sugerujemy złożenie zamówienia na książki drogą telefoniczną lub e-mailową. Czekamy na Was w godz.: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela – poniedziałek, środa, czwartekczytaj więcej…

W związku z apelem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, od 1czytaj więcej…

W piątek, 27 listopada, została położona druga warstwa nakładki bitumicznej na ulicy Bartodziejskiej. Trwają prace wykończeniowe. Wkrótce nastąpi odbiór robót. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtuskuczytaj więcej…

Pod koniec listopada na ulicy Marii Konopnickiej dokonano ostatnich po remoncie nawierzchni nasadzeń drzew. Jak już wcześniej informowaliśmy, tę ulicę będą przyozdabiały: 4 Glediczie trójcierniowe łac. Gleditsia triacanthos Rubylace, 3 Buki pospolite łac. Fagus sylvatica   oraz 4 Ambrowce balsamiczne łac. Liquidambar styraciflua. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,Wydział Edukacji iczytaj więcej…

Tegoroczny ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” odnoszący się do wydatków inwestycyjnych jednostek samorządowych za trzylatkę 2017-2019 wskazuje na bardzo dobry trend wzrostowy Pułtuska jako miasta rozpatrywanego w kategorii miast powiatowych (oczywiście z wyłączeniem miast na prawach powiatu). Pułtusk z pozycji 116 (wynik z trzylatki 2016-2018) awansował na pozycję 64 (wynikczytaj więcej…