Kategoria: Aktualności (Page 21)

11 listopada po zakończeniu Mszy św. w intencji Ojczyzny ks. Infułat Wiesław Kosek dokonał symbolicznego poświęcenia wyremontowanych w tym roku pułtuskich ulic staromiejskich. Ta ogromnych rozmiarów inwestycja była zadaniem dwuetapowym, realizowanym pod nazwą „Remont ciągu ulic Starego Miasta o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”. Obejmowała renowację ulic:czytaj więcej…

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności,czytaj więcej…

flagaPolski

Obchodzona w tym roku, 102. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę wyglądała w Pułtusku inaczej niż zwykle. Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone w kraju obostrzenia nie zorganizowano tradycyjnej uroczystości. Jednak, aby oddać hołd pomordowanym i poległym w obronie Ojczyzny żołnierzom, którzy walczyli o niepodległą Polskę, przedstawiciele władz rządowych iczytaj więcej…

Na początku maja bieżącego roku podczas prac związanych z remontem ciągu ulic Starego Miasta w pasie jezdni ulicy Świętojańskiej, na jej odcinku między ulicą Kotlarską i Staszica, odkryto interesujące znalezisko archeologiczne – fragment XVI-wiecznego muru obwodowego. O istnieniu tego obiektu można się również dowiedzieć z mapy szwedzkiej wykonanej najprawdopodobniej wczytaj więcej…

W związku z niebezpiecznym wzrostem zakażeń w Polsce koronawirusem COVID-19 Gmina Pułtusk postanowiła o przystąpieniu do realizacji zakupu 7 łóżek szpitalnych oraz 8 łóżek rehabilitacyjnych, które zostaną przekazane Szpitalowi Powiatowemu Gajda-Med Sp. z o.o. w Pułtusku w celu zapewnienia jak najlepszych warunków leczenia osób chorych. Zakup ww. sprzętu został skalkulowanyczytaj więcej…

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 16 listopada 2020 r. upływa termin płatności czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na rachunekczytaj więcej…

Spis rolny jest obowiązkiem i każdy użytkownik gospodarstwa rolnego MUSI się z niego wywiązać! Warto to zrobić tym bardziej, że przy okazji można wziąć udział w licznych konkursach spisowych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Pierwsza szansa na wygraną pojawia się po zakończeniu internetowego samospisu dostępnego na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Gdy formularz spisowyczytaj więcej…

Mało kto wie, że w pierwszym projekcie poprowadzenia Kolei Nadwiślańskiej, przygotowanym w latach 70. XIX stulecia, linia kolejowa miała przebiegać przez Jabłonnę, Modlin, Serock i Pułtusk aż do Mławy. Kolej Nadwiślańska, czy może jak wówczas zwykło się mawiać – Droga Żelazna Nadwiślańska i dalej Kolej Mławsko-Kowelska miała stać się czwartączytaj więcej…

Kolejne dawniej zaniedbane przydomowe podwórze, tym razem przy ulicy Białowiejskiej 1, zmienia swoje oblicze na lepsze. Decyzją Burmistrza Wojciecha Gregorczyka zostało ono ogrodzone i wyposażone w bramę wjazdową. Koszty instalacji pokryła Gmina Pułtusk. Mieszkańcy domu zadbali natomiast o upiększenie dziedzińca zielenią i efekt wspólnych działań pozytywnie zaskakuje przechodniów. Wydział Edukacjiczytaj więcej…