Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Pułtusku, 21 czerwca, Radni udzielili Burmistrzowi Wojciechowi Gregorczykowi wotum zaufania oraz absolutorium – które jest stwierdzeniem prawidłowości działania finansowego Gminy Pułtusk w roku budżetowym 2021. Sesja była tym samym podsumowaniem kolejnego niełatwego roku, który w dużej mierze upłynął pod znakiem walki z pandemią, nieszczęścia dwóch pożarów budynków wielorodzinnych, inflacji i zwyżki cen materiałów i usług, a mimo tych przeciwności udało się zrealizować większość zaplanowanych inwestycji.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku