Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

We wtorek 30 maja 2023r., w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Budowanie sieci współpracy. Komunikacja w zespole. Szkolenie zorganizowano
w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskimIVES 4” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkaniu omówiona została wstępna diagnoza potrzeb organizacji pozarządowych. Prowadzącym szkolenie był Jakub Kamiński z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, który zapowiedział już kolejne spotkanie w czerwcu, dotyczące różnych faz rozwoju zespołów.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku