SZKOLENIE BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY. KOMUNIKACJA W ZESPOLE 2
Facebook
Facebook
YouTube

We wtorek, 30 maja 2023r., w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Budowanie sieci współpracy. Komunikacja w zespole. Szkolenie zorganizowano
w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskimIVES 4” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem spotkania był Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy współpracy
z Gminą Pułtusk i Lokalną Grupą Działania Zielone Mosty Narwi.

Na spotkaniu dokonana została wstępna diagnoza potrzeb organizacji pozarządowych. Prowadzącym szkolenie był Jakub Kamiński z Centrum Usług Społecznych w Żyrardowie, który zapowiedział już kolejne spotkanie w czerwcu, dotyczące różnych faz rozwoju zespołów.

Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku