BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKÓŁ

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

Na stronie internetowej MEN została udostępniona specjalna zakładka „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. W zakładce, poza wytycznymi MEN, MZ i GIS, znalazł się m.in. zestaw najczęściej […]

Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie

10 ZASAD DLA UCZNIA

Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu. Często myj ręce. Nie dotykaj oczu, ust i nosa. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. Uważnie słuchaj poleceń […]

Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice

WSKAZÓWKI DLA RODZICA

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora […]