Facebook
Facebook
YouTube

W dniach 19-20 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku przeprowadzono dziewięć postępowań egzaminacyjnych, w wyniku których nauczyciele szkół podstawowych Gminy Pułtusk zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Procedura awansu zawodowego dotyczyła:
– nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej
w Pułtusku,
– czterech nauczycieli  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku,
– dwóch nauczycieli  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
– nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie,
– nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie.

Gratulujemy nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego
i życzymy  wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku