mjablonski

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych). Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołachczytaj więcej…

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne oprac. Ministerstwo Edukacji Narodowejczytaj więcej…

Na stronie internetowej MEN została udostępniona specjalna zakładka „Bezpieczny powrót do szkół. Dowiedz się więcej”. W zakładce, poza wytycznymi MEN, MZ i GIS, znalazł się m.in. zestaw najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z powrotem uczniów do szkół i placówek od 1 września. Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2. oprac. Ministerstwoczytaj więcej…

Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie

Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu. Często myj ręce. Nie dotykaj oczu, ust i nosa. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych. Spożywaj swoje jedzenie i picie. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw. Jeśli czujeszczytaj więcej…

Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy wczytaj więcej…

Do 26 czerwca br. przedłużono przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu MEN podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończączytaj więcej…

przekazanie laptopów do nauki zdalnej

12 maja 2020 r. w imieniu Gminy Pułtusk Sekretarz Miasta – Partycja Kazimierczak przekazała kolejny, po zakupionych 35 laptopach w ramach programu Zdalna Szkoła, sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów. Dyrektorzy czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk odebrali 14 laptopów o łącznej wartości 33 600 zł. oprac. Wydziałczytaj więcej…

Gmina Pułtusk została zakwalifikowana jako partner Samorządu Województwa Mazowieckiego w unijnym projekcie pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Szkoła otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Odbędą się równieżczytaj więcej…