Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026 zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Ankieta zawiera 18 zagadnień, w których znajdują się pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Przy każdym pytaniu wielokrotnego wyboru została określona forma odpowiedzi. Badanie ankietowe jest anonimowe i zostanie przeprowadzone za pomocą ankiety w formie elektronicznej lub papierowej.

Zatem uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań ankietowych, gdyż tylko kompletne informacje pozwolą wskazać najważniejsze problemy społeczne i potrzeby Gminy Pułtusk.

Przekazane opinie, uwagi i sugestie, jako cenne źródło informacji, stanowiące odzwierciedlenie aktualnych i rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026, w zakresie jej celów, priorytetów oraz kierunków działań w perspektywie najbliższych lat.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej

Formularz ankiety jest również dostępny w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk oraz w poniższym linku.

Formularz papierowy można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku na parterze w skrzynce korespondencyjnej z napisem ANKIETY w godzinach pracy od 8.00 do 15.30 do dnia 25.09.2020 r.

MOPS w Pułtusku