Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi (baner)
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Zapraszamy do udziału w ankiecie, która będzie wykorzystana do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii.

Niniejsza ankieta będzie okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie budowy nowej LSR.

LINK DO ANKIETY:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUlV1yv0rtcoO6DFxsQD-qfvoaRs2CngKcuRuxxLZih7Oztw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

LGD Zielone Mosty Narwi