Facebook
Facebook
YouTube

1 lipca Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Pułtusk Teresą Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy na dofinansowanie pięciu zadań, które będą realizowane w pułtuskich sołectwach w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”.

W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego postanowił wspomóc finansowo sołectwa: Chmielewa, Bobów, Kokoszki, Płocochowa i Przemiarowa. Sołectwa te otrzymają po 10.000,00 zł dofinansowania.

W ramach zgłoszonych zadań wykonane zostaną następujące prace:

1. „Ułożenie kostki brukowej w miejscowości Chmielewo”,

2. „Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w Bobach”,

3. „Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Kokoszka”,

4. „Budowa altany drewnianej na terenie sołectwa Płocochowo”,

5. „Utwardzenie terenu kostką brukową w miejscowości Przemiarowo”.

Podpisano również umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 170 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi w miejscowości Lipniki Nowe w Gminie Pułtusk” oraz umowę na dotację w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku na kwotę 25000,00 złotych.

Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych