Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

8 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Pułtusk Teresą Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy na dofinansowanie zadań dla pięciu sołectw w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”.

Sołectwa: Białowieża, Głodowo, Grabówiec, Gromin i Olszak otrzymały po 10 tyś. zł dofinansowania.

W ramach zgłoszonych zadań wykonane będą następujące działania:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej” w Białowieży,

„Zagospodarowanie placu przy remizie OSP” w Głodowie,

„Ogrodzenie terenu wiejskiego” w Grabówcu

„Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej” w Grominie,

„Zagospodarowanie terenu wiejskiego wraz z budową altany drewnianej” w Olszaku.

Wydział Inwestycji, Rolnictwa
i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Urzędu Miejskiego w Pułtusku