Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

13 września w Sali Rady pułtuskiego ratusza podpisano umowy na dofinansowanie realizacji zadań pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu powiatu pułtuskiego. Najwięcej, bo aż 5 straży z gminy Pułtusk stało się beneficjentami dofinansowań. Na realizację zdania pn. „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń” OSP Pułtusk otrzymała 20.000,00 złotych, a OSP Kacice – 18.156,00 złotych. Na realizację zdania pn. „Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” OSP Trzciniec, OSP Grabówiec i OSP Głodowo otrzymały po 15.000,00 złotych każda. W uroczystym podpisaniu umów i ich wręczeniu udział wzięli: Henryk Kowalczyk – Poseł na Sejm RP, Sylwester Dąbrowski – Wicewojewoda Mazowiecki, Kamila Mokrzycka – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mateusz Miłoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk oraz Wójtowie gmin Gzy – Cezary Wojciechowski, Winnicy – Robert Wróblewski i Świercz – Adam Misiewicz. W imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych umowy podpisali Prezesi: Grzegorz Gródek, Stanisław Brzozowski, Robert Czyżewski, Beata Bielińska i Adrian Siemek.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku