symbolika do kondolencji
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

  „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Z głębokim żalem przyjęliśmy w dniu dzisiejszym wiadomość o śmierci
śp. Dariusza Rębeckiego
w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.
Wieloletniego zasłużonego pracownika Zespołu Szkół Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku.
Człowieka wspaniałego, życzliwego i wielkiego serca dla wszystkich.
Rodzinie Zmarłego oraz Jego Kolegom z Zespołu Szkół Nr 2
składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Burmistrz Miasta Pułtusk
wraz z pracownikami

Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku