Miesiąc: maj 2023

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 9

We wtorek, 30 maja 2023 r. Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski na zaproszenie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wziął udział w obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbyły się na terenie Domu Polonii. Zastępca Burmistrza podziękował rodzicom zastępczym za ich codzienną ciężką pracę, poświęcenie i trud wychowania oraz życzył „wzajemnegoczytaj więcej…

Światowy Dzień bez Papierosa 31 maja 2023 r. (baner 2)

31 maja – Światowy Dzień bez Papierosa  ustanowiony w 1987 roku. Wprowadzony został przez WHO ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych od tytoniu. Ma na celu zwrócenie uwagi na powszechność nałogu palenia i jego negatywne skutki zdrowotne. Tegoroczny temat brzmi: „Potrzebujemy żywności, a nie tytoniu”.  Globalna kampania 2023 maczytaj więcej…

SZKOLENIE BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY. KOMUNIKACJA W ZESPOLE 2

We wtorek, 30 maja 2023r., w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Budowanie sieci współpracy. Komunikacja w zespole. Szkolenie zorganizowano w ramach projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IVES 4” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem spotkaniaczytaj więcej…

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzicom sprawującym pieczę zastępcząskładamy podziękowanie oraz słowa najwyższego szacunku za Państwa codzienny trudi zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dziecioraz stworzenie im spokojnych i szczęśliwych domów.Są Państwo osobami wykazującymi się ogromnym dobrem oraz empatią, rozumiejącymi,że dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują rodzinnego ciepła, akceptacji, zrozumienia,czytaj więcej…

Zakończenie XXXVII Turnieju Bokserskiego im. Feliksa Stamma 36

Po całym tygodniu ciężkich zmagań, w piątek 26 maja 2023 r., w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Klaudyny Potockiej nr 1 w Pułtusku odbyły się finały XXXVII Turnieju Bokserskiego im. Feliksa Stamma. Ostatni dzień rywalizacji został podzielony na dwie sesje, w których łącznie odbyły się dwadzieścia cztery walki. Nagrodyczytaj więcej…

Dzień Patronki w SOSW 11

W tym roku mija 19 lat od śmierci patronki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtusku – Anny Karłowicz. Była dyrektorem tej placówki, pedagogiem z wyjątkowym podejściem do uczniów z niepełnosprawnościami. 26 maja 2023 r. Jej pamięć uczcili  uczniowie, pracownicy oraz licznie zebrani goście wśród których był reprezentujący Gminę Pułtusk Zastępca Burmistrzaczytaj więcej…

ZS nr 2 w Pultusku z oddiałami integracyjnymi (baner)

Burmistrz Miasta Pułtusk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Dokumenty do pobrania: Zarządzenie nr  567/2023 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku file:///C:/Users/mwodzynska/Downloads/ZARZ%C4%84DZENIE%20Nr%20567.pdfczytaj więcej…

Herb PSP nr 4 im. I. Szewińskiej w Pułtusku

Burmistrz Miasta Pułtusk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Dokumenty do pobrania: Zarządzenie nr 566/2023 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 zczytaj więcej…

Mammografia - badanie które może uratować życie (plakat 3) 3 CZERWCA UL. NEW BRITAIN 1 W PUŁTUSKU 9.00 - 14.00

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór u kobiet. Każdego roku u ok. 20 tys. Polek diagnozuje się ten typ nowotworu. W Polsce z powodu raka piersi co roku umiera ok. 7 tys. kobiet. W walce z rakiem najważniejsza jest wczesna diagnoza. Służą temu badania przesiewowe, w przypadku raka piersi –czytaj więcej…

Zdjęcie Traktoru

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa, będą mogli starać się o dofinansowanie. Wsparcie pochodzi z budżetu  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O pomoc, tak jak miało toczytaj więcej…

Panorama Pułtuska z placem Piłsudskiego w centrum zdjęcia

Odnosząc się do artykułu zamieszczonego w Tygodniku Pułtuskim nr 21, 23-29 maja 2023 r.,należy stwierdzić iż sam tytuł artykułu jest dalece nietrafiony „Trująca roślina przy placu zabaw”. Założenie inwestycyjne obejmowało znacznie szerszy zakres urządzenia terenu, mianowicie rewitalizacji poddany został cały skwer im. J. Piłsudskiego znajdujący się pomiędzy ulicami  ks. Piotraczytaj więcej…

Od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków od rolników działających w sektorze zbóż i nasion oleistych, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane przywozem ziarna z Ukrainy.  Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lubczytaj więcej…

Mazowsze dla zabytków Mazowsze dla sportu (baner)

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, Gmina Pułtusk otrzymała 170 200,00 zł (75% wartości całej inwestycji)  dofinansowania na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa skateparku” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku. Taką decyzję w dniu 23 maja 2023r. podjął Sejmikczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LVII/510/2022 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu wrazczytaj więcej…