Miesiąc: styczeń 2023 (Page 3)

Przebudowa Alei Solidarności oraz łączących się z nią ulic generalskich 3

Pogoda sprzyja i przebudowa ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przebiega bardzo sprawnie, co łatwo można zauważyć choćby w załączonej fotogalerii. Przypominamy zakres prac realizowanych w ramach przebudowy ww. ulic:— roboty przygotowawcze— rozbiórka istniejących nawierzchni— roboty ziemne— regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie—czytaj więcej…

Mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza w Pułtusku 2

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że przy współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Pułtusku, które użyczyło teren przy ul. Mickiewicza 36 w Pułtusku, zainstalowana została mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Dzięki stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5,czytaj więcej…

Uelastycznienie limitu sprzedaży węgla 1

Urząd Miejski w Pułtusku przypomina, iż w związku z dokonaną nowelizacją Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanego w pierwszym okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023czytaj więcej…

Moja smart wieś III (plakat) 1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” – operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej, „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa iczytaj więcej…

160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (zaproszenie 2). Na brązowym tle herby gminy i powiatu organizatorów. Poniżej napis czerwony 22 stycznia 2023 r. w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego zapraszamy na mszę święta w intencji ojczyzny w bazylice pułtuskiej o godz. 12.00 po lewej stronie napisu herb powstania styczniowego

Samorząd Powiatu Pułtuskiego i Samorząd Gminy Pułtusk zapraszają 22 stycznia 2023 r. w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego na Mszę św. w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona w bazylice pułtuskiej o godz. 12.00. Przed Mszą św. zaparzamy do obejrzenia i wysłuchania “Gloria Victis – chwała zwyciężonym” montażu słowno-muzycznego w wykonaniuczytaj więcej…

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych 1

Informujemy, że od 12 stycznia 2023 r. zostanie udostępniona do odpłatnego użytkowania stacja ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Rynek 41 (przy siedzibie UM w Pułtusku). Jednocześnie nadmieniamy, że po okresie bezpłatnej możliwości korzystania z funkcjonującej od 7 kwietnia 2022 r. stacji ładowania przy ul. Staszica 35, od 12 stycznia 2023 r.czytaj więcej…

Komunikacja miejska 3

W związku z pojawiającymi się pytaniami od Mieszkańców naszej gminy odnośnie funkcjonowania komunikacji miejskiej po 17 stycznia 2023 r. informujemy, że Gmina Pułtusk jest w trakcie procedury przetargowej w powyższym zakresie i nie planuje wstrzymania po 17 stycznia 2023 r. świadczenia usług autobusowych transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej naczytaj więcej…

MLEGITYMACJA ZUS 4

Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu(np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne. Emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej,czytaj więcej…

Sonda dla mieszkańców

Jednostki samorządu terytorialnego, w związku z nałożonym ustawą obowiązkiem zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej, poszukują skutecznych metod i sposób osiągnięcia tego celu. W związku z powyższym prosimy Państwa o wyrażenie swojej opinii w tej sprawie, poprzez udział w sondzie. AKTUALIZACJA 17.01.2023 głosowanie zostało zakończone.czytaj więcej…

Informacja o wyłączeniu prądu 2

Energa Operator informuje iż, w dniu 30 stycznia w godzinach 9.00-12.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w miejscowościach: Trzciniec i Zakręt stacja S2-910czytaj więcej…

Zbiórka poświatecznych choinek

Zbiórka poświątecznych choinek jest realizowana przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. – firmę odbierającą odpady komunalne.Choinki będą zbierane w dniu 14 stycznia 2023 r. od godz. 6.00.Drzewka należy wystawiać przed posesję w przypadku domów jednorodzinnych, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej – przy altanie śmietnikowej.Należy pamiętać, aby uprzednio oczyścićczytaj więcej…

Święto Trzech Króli 2023r. w Pułtusku 1

Powiedzieć, że tegoroczny pułtuski Orszak Trzech Króli był wspaniałym wydarzeniem, to z pewnością zbyt mało powiedzieć. Niech świadczy o tym załączona poniżej fotorelacja. Była to przede wszystkim niezwykła uroczystość religijna oraz duchowa, ale również – wymowny wielopokoleniowy triumf radości pułtuszczan i przybyłych do naszego miasta gości, mający charakter prezentacji kostiumowejczytaj więcej…

Koncert Noworoczny w MCKiS 14

5 stycznia br. Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku zaprosiło na Koncert Noworoczny. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała klimatycznego repertuaru piosenek świątecznych i kolęd w wykonaniu zdolnych i utalentowanych uczestników zajęć muzycznych prowadzonych w MCKiS oraz osób współpracujących z instytucją. Samorząd Gminy Pułtusk reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski.czytaj więcej…

Ostrzeżenie o oblodzeniu 05.01.2023r.

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informujemy, że  od godz. 00:00 dnia 06.01.2023 r. do godz. 08:00 dnia 06.01.2023 r. na terenie Gminy Pułtusk miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna okołoczytaj więcej…

Zbiórka poświatecznych choinek

Zbiórka poświątecznych choinek jest realizowana przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. – firmę odbierającą odpady komunalne.Choinki będą zbierane w dniu 14 stycznia 2023 r. od godz. 6.00.Drzewka należy wystawiać przed posesję w przypadku domów jednorodzinnych, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej – przy altanie śmietnikowej. Należy pamiętać, aby uprzednioczytaj więcej…

Zasady bioasekuracji 5

Wojewoda Mazowiecki informuje, że wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa mazowieckiego. W związku z tym apeluje do wszystkich hodowców, właścicieli drobiu oraz osób pracujących na fermach o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzenie się choroby. Ponadto prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higienyczytaj więcej…