grudzień 2022 (Page 5)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Pana Wojciecha Gregorczyka Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 1 grudnia 2022 r., zwołuję wczytaj więcej…

Przebudowa ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka 2

Zakres prac w ramach przebudowy ulic: Aleja Solidarności, Tadeusza Kutrzeby, Władysława Andersa i Stanisława Maczka przedstawia się następująco:– roboty przygotowawcze,– rozbiórka istniejących nawierzchni,– roboty ziemne,– regulacja sytuacyjno-wysokościowa wpustów deszczowych,– wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,– wykonanie podbudowy,– wykonanie nawierzchni dróg: bitumicznej lub z kostki brukowej,– wykonanie nowych chodników i zjazdów,– odwodnieniaczytaj więcej…

Zakończenie robót drogowych w ulicach Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa, Makowa 8

Wydawało się, że nie tak dawno rozpoczęta (we wrześniu br.) budowa kompleksu ulic umownie zwanych kwiatowymi (Jaśminowa, Chabrowa, Tulipanowa, Makowa) na pograniczu Grabówca i Pułtuska potrwa znacznie dłużej, a okazało się, że wykonawca już zakończył roboty w zakresie realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Wprawdzie jeszcze nie wszystkie ulice są udostępnione doczytaj więcej…

Mikołaj otwiera lodowisko (plakat) 1

6 grudnia br. o godz. 17:00 zapraszamy na otwarcie lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, ul. New Britain 1. W programie m.in: pokaz jazdy na łyżwach, otwarcie lodowiska przez św. Mikołaja, akcja przebierz się o odbierz słodki upominek. W dniu otwarciaczytaj więcej…

Modernizacja oświetlenia w Gminie Pultusk

25 listopada br. w ramach Programu: „Modernizacja oświetlenia” Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk”. Całkowity koszt realizacji zadania: 129.150,00 zł. Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 100.000,00 zł. W ramachczytaj więcej…