Miesiąc: wrzesień 2022 (Page 2)

Dofinansowanie z WFOŚiGW dla OSP 1

28 800 zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymał Samorząd Gminy Pułtusk na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu. Jednostki OSP w Trzcińcu i Głodowie otrzymały również dotację na wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych a OSP w Grabówcu, Lipinkachczytaj więcej…

Dofinansowanie bieżni przy PSP nr 4 w Pułtusku

Zadanie pn. „Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego #Mazowszepomaga,  #programywsparcia,  #solidarnośćmazowiecka 23 września (w piątek) w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą Pułtusk na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa bieżni przy Szkole Podstawowej nrczytaj więcej…

Otwarcie przedszkola w Przemiarowie 64

W piątkowe popołudnie, 23 września, otwarto uroczyście niedawno wybudowane, pod wieloma względami wzorcowe przedszkole w Przemiarowie. Szczegółowa fotorelacja w załączeniu. Pod koniec sierpnia br. został zakończony i oddany do użytku budynek nowoczesnego dwuoddziałowego przedszkola w Przemiarowie o powierzchnia zabudowy 587 m² i kubaturze 2780 m³, z atrakcyjnym wyposażeniem dydaktycznym iczytaj więcej…

Zawaidomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pułtusku 1

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 5 Statutu Gminy Pułtusk, na wniosek Pana Wojciecha Gregorczyka Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 23 września 2022 r., zwołuję wczytaj więcej…

Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku dot. Cudzoziemców

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku zaprasza bezrobotnych cudzoziemców do składania wniosków o skierowanie na szkolenie z języka polskiego. Szczegóły poniżej: Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…

Kondolencje dla Pana Lolo

Panu dr. hab. Radosławowi Lolo prof. AFiB Dyrektorowi Instytutu Historii AFiB Vistula wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci OJCA składają Burmistrz Miasta Pułtusk wraz z pracownikami, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku wraz z radnymi.czytaj więcej…

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą " Budowa stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury wodociągowej w miejscowości Ponikiew” 2

22 września Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Teresą Turek podpisali z przedstawicielami Samorządu Województwa Mazowieckiego – Wicemarszałkiem Wiesławem Raboszukiem i Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosławem Rybickim, w obecności przedstawiciela Marszałka Adama Struzika – Radnego Sejmiku Mazowieckiego Konrada Wojnarowskiego, umowę na duże dofinansowanie ważnegoczytaj więcej…

Herb Montmorency

Samorząd Gminy Pułtusk serdecznie dziękuje Komitetowi Miast Partnerskich z miasta partnerskiego Montmorency we Francji za przekazanie kwoty 3.000.00 euro, co w przeliczeniu na naszą walutę stanowi 13.609,20 zł, które to środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy w obiektach hotelowych w Pułtusku.   Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…

Barwny Korowód podczas XXV Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza 1

Ponad 30 instytucji, placówek oświatowych, organizacji a w tym imponująca liczba mieszkańców i sympatyków naszego miasta przeszła 17 września ulicami Pułtuska w niezwykle efektownym i widowiskowym Barwnym Korowodzie pod hasłem “Portret Miasta”. Od 19 lat Barwny Korowód wpisuje się w uroczyste obchody Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza. Jest wydarzeniem, któreczytaj więcej…

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego (plakat) 1

Starosta Pułtuski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk zapraszają mieszkańców miasta i powiatu pułtuskiego na uroczystość złożenia kwiatów na mogile Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość odbędzie się we wtorek, 27 września br. na I cmentarzu w Pułtusku z okazji Dnia Podziemnego Państwa Polskiego. Wydział Promocji, Kultury i Sportuczytaj więcej…

VII Pułtuski Bieg Mateuszowy podczas XXV Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza 68

W sobotę, 17 września br. w ramach XXV Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza na najdłuższym rynku w Europie odbyła się siódma edycja Pułtuskiego Biegu Mateuszowego – tradycyjnego biegu ku czci patrona miasta. Zawody przeprowadzone zostały w kategoriach: OPEN mężczyzn i kobiet, wiekowych mężczyzn: 16-29 lat, 30-44 lata, 45-59 lat, 60czytaj więcej…

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku podczas XXV Dni Patrona Pułtuska świętego Mateusza 125

17 września br. w ramach obchodów XXV Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza w Sali Maneż Domu Polonii odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku. Tradycyjnie była okazją do przyznania honorowych wyróżnień w dowód uznania za znaczące osiągnięcia na rzecz Miasta Pułtuska i jego mieszkańców. Odbyła się również prezentacja jubileuszowejczytaj więcej…

Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku

Rozpoczął się długo oczekiwany remont elewacji wraz z wymianą instalacji odgromowej zabytkowego budynku, będącego aktualnie siedzibą Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Dofinansowanie inwestycji przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również Samorząd Województwa Mazowieckiego, ułatwiło Gminie Pułtusk podjęcie tego trudnego zadania z uwagi na znaczny wzrost cen materiałów budowlanych. Wydział Inwestycjiczytaj więcej…

Informacja dot. zakazu parkowania 1

W związku z organizowanym w Pułtusku „Jarmarkiem Staropolskim”, zawiadamiamy właścicieli i użytkowników pojazdów parkujących na Rynku, że w dniach 23-25 września 2022 r. (piątek-niedziela) w godz.  600 – 2400 na wyznaczonym terenie tj. od fontanny do budynków nr 25 i 40 będzie obowiązywał zakaz parkowania. Straż Miejska w Pułtuskuczytaj więcej…