Miesiąc: listopad 2021 (Page 4)

pieśń ujdzie cało

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej i Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku zapraszają na XI Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej “Pieśń ujdzie cało…”, który odbędzie się 26 listopada 2021 r. o godz. 10:00 w sali gimnastycznej LO im. P. Skargi w Pułtusku. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Starosta Pułtuski Jan Zalewskiczytaj więcej…

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Rolnictwo ekologiczne szansą na zwiększenie bioróżnorodności”, która odbędzie się 10 listopada br. o godzinie 9:00 w formule online. Celem operacji jest rozpowszechnienie wśród rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich najnowszej wiedzy na temat bioróżnorodności, która jest nierozerwalnie połączonaczytaj więcej…

konsultacje

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Pułtusk z 5 listopada 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Pułtusk na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” : treść dostępna pod poniższym linkiem: Kliknij: https://bip.pultusk.pl/?a=11223 Wydziałczytaj więcej…

Odpady wiekogabarytowe - widok mebli i kartonów przeznaczonych do utylizacji

Urząd Miejski w Pułtusku ponownie informuje, że dla mieszkańców miasta i gminy Pułtusk został zorganizowany dodatkowy wywóz odpadów wielkogabarytowych, który odbędzie się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem: Rejon 1A,1B, 2A, 2B – 06.11.2021 r.Rejon 3A, 3B – 13.11.2021 r.Rejon: Jeżewo, Kacice, Kokoszka, Płocochowo i Grabówiec, Pawłówek, Ponikiew, Szygówek, Lipniki Nowe,czytaj więcej…

wymiana ciepła

Burmistrz Miasta Pułtusk, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pułtusku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku serdecznie zachęcają do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji  WYMIANA CIEPŁA. 3 listopada br. uruchomiono dwa punkty wymiany ciepła: przy ul. Nowy Rynek (w pobliżu sklepu EMPIK) oraz przy ul. Newczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie informujemy, że  od godz. 22:00 dnia 04.11.2021 r.  do godz. 11:00 dnia 05.11.2021 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/hdo 45 km/h, w porywach do 75 km/h,czytaj więcej…

W środę, 3 listopada rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie „Logo obchodów 40.rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce”. Na ogłoszony przez Gminę Pułtusk konkurs wpłynęło 25 prac. Komisja jednomyślnie wyłoniła zwycięską pracę autorstwa Zofii Jaszczak uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczasczytaj więcej…

W roku 2019 Gmina Pułtusk wprowadziła opłatę z tytułu posiadania psa, co oznacza, że wszyscy właściciele czworonogów zobowiązani są zgłosić swojego psa do rejestru i corocznie dokonywać wpłaty w wysokości 50 zł.Za pieniądze, które z tego tytułu wpłynęły do gminnej kasy, w 2020 roku zostały zakupione micro-chipy do znakowania psów,czytaj więcej…

apel zima

W związku ze zbliżającą się okresem zimowym i potrzebą zapewnienia bezpiecznych warunków egzystencji mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk zwracam się do Państwa z apelem o czujność i wrażliwość w stosunku do osób zagrożonych i potrzebujących pomocy. Dotyczy to zarówno osób bezdomnych, zagrożonych zamarznięciem, jak i pozostałych osób zagrożonych z powodu wieku, samotności, problemówczytaj więcej…

program

Starosta Pułtuski oraz Burmistrz Miasta Pułtusk zapraszają mieszkańców miasta i powiatu pułtuskiego na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w czwartek, 11 listopada br. Program: 9:30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego (miejsce: ul. Warszawska 27; współorganizator: Związek Piłsudczyków RP Oddział w Pułtusku) 10:00 – złożenieczytaj więcej…

Już prawie od miesiąca realizowana jest inwestycja, która ma na celu utwardzanie i uporządkowanie tzw. drogi pożarowej przy ulicy Traugutta 23. Objęty projektem robót budowlanych teren został wykorytowany i w znacznej mierze tam, gdzie zostało to przewidziane, ustawiono krawężnik. Trwają przygotowania do wykonania podbudowy pod górną warstwę jezdni, co zczytaj więcej…

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza do udziału w konkursie “EKO-KRZYŻÓWKA” związanym z realizacją “Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi” (LSR). Wśród prawidłowych rozwiązań zostaną rozlosowana atrakcyjne nagrody (karty podarunkowe o wartości 200zł). W konkursie mogą brać udział osoby w wieku do 30czytaj więcej…

Pułtusk ciągle boryka się ze zbyt dużą ilością aktów wandalizmu w przestrzeni publicznej, i to mimo nieustannie doskonalonego monitoringu miejskiego. Chodzi zarówno o bezmyślne zniszczenia, jak i barbarzyńskie kradzieże. Od pewnego czasu niemal namiętnie niszczone są stylowe kosze na śmieci. Trudno zrozumieć, o co właściwie chodzi w wielu przypadkach umyślnegoczytaj więcej…

2 listopada br. w Sali Rady pułtuskiego Ratusza została podpisana umowa dotycząca udzielenia dofinansowania na realizację zadania pn. „Zakup samochodu ciężarowego bezpylnego dwukomorowego – śmieciarki” w postaci pożyczki. Rzecz dotyczy zakupu sprowadzonego pod koniec października specjalistycznego pojazdu marki Renault GP Truck Trading typu D-WIDE, przeznaczonego do zbierania i transportu odpadówczytaj więcej…