maj 2021 (Page 5)

Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze i Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, Druhny i Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu Samorządu Gminy Pułtusk, przekazujemy najwyższe wyrazy uznania dla Państwa odwagi, ofiarności, odpowiedzialności oraz zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym. W myśl dewizy „w jedności siła” są Państwo przykładem niezwykłych umiejętności współdziałania iczytaj więcej…