kwiecień 2021 (Page 4)

Pasaż Krzysztofa Klenczona rysunek przedstawiający mapę terenu i projekt zagospodarowania

W ramach prac projektowych nad realizacją trzeciego etapu zadania pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, w ubiegłym tygodniu zaprezentowaliśmy Państwu wizualizację terenu Placu Piłsudskiego. Dzisiaj chcielibyśmy ukazać twórczy efekt fazy koncepcyjnej projektu zagospodarowania terenu Pasażu Krzysztofa Klenczona w części dotychczas nieobjętej zagospodarowaniem w 2019 roku.Ten teren służy jako obszarczytaj więcej…

Na górze grafiki jest napis: Jak wziąć udział w spisie? Po lewej stronie grafiki jest napis: spis.gov.pl, poniżej: To proste! Po prawej stronie widać kobietę, mężczyznę i dziecko, którzy entuzjastycznie uśmiechają się i trzymają kciuki w górze. W lewym dolnym rogu grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej! Z obowiązku spisowego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) możemy się wywiązać już od 1 kwietnia. Wtedy zacznie działać aplikacjaczytaj więcej…