lipiec 2020 (Page 2)

Czipowanie psa

Każdy właściciel, który zaczipuje psa, ma większą pewność, że jego pupil wróci do domu. Elektroniczne znakowanie psów Właściciele psów, mieszkający na terenie miasta i gminy Pułtusk, mogą skorzystać z  oznakowania zwierzęcia w jednym z wybranych przez Gminę gabinetów weterynaryjnych. Akcja rozpocznie się dnia 1 września 2020 r. Wystarczy wypełnić wniosek,czytaj więcej…

MojeArchiwum

Archiwa Państwowe wraz z Polskim Radiem i Polską Fundacją Narodową zapraszają do udziału w konkursie “Moje Archiwum”. Tematem przewodnim na najciekawsze pamiątki jest wojna polsko-bolszewicka 1920 roku. Konkurs potrwa do końca wakacji. Projekt ma na celu dotarcie do rodzinnych pamiątek, oryginalnych zdjęć, wyjątkowych wspomnień. Nadsyłać można fotografie przedmiotów, skany zdjęćczytaj więcej…

Mazowsze

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w XV edycji konkursu fotograficznego “Mazowsze bliskie sercu”. Temat tegorocznej edycji “Łączy nas Mazowsze” ma na celu nie tylko promowanie Marki Mazowsze, ale również wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej. Nabór prac potrwa do 31 lipca br. Jury oceni i wybierze 5 zwycięskich fotografii. Zasady iczytaj więcej…

Remont ulic staromiejskich

Bardzo szybko postępuje realizacja II etapu zadania pn. „Remont ciągu ulic Starego Miasta o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”. W tym etapie przewidziano wymianę nawierzchni chodników i jezdni z kostki betonowej na płytę i kostkę granitową w ulicach Piotra Skargi, Plac Teatralny, częściowo Świętojańska oraz Benedyktyńska, jakczytaj więcej…

Stary piec kopcący

Gmina Pułtusk prowadzi nabór uzupełniający do projektu związanego z wymianą urządzeń grzewczych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Wymiana Urządzeń grzewczych na terenie Gminy Pułtusk” mający  na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza. Istnieje  możliwość  skorzystania z dotacji na wymianę starych kotłów, wykorzystujących paliwa stałe, naczytaj więcej…

10 lipca br. w wypadku drogowym zginął w wieku 60 lat Ferenc Koncz – Członek Zgromadzenia Narodowego Węgier, były, wieloletni Burmistrz Szerencs – węgierskiego miasta partnerskiego Pułtuska. Ferenc Koncz był Burmistrzem Szerensc w latach 2010-2018. W 2018 r. zdobył mandat deputowanego do Parlamentu Węgierskiego.  Umowa partnerska pomiędzy miastami została podpisanaczytaj więcej…

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Pułtusk ulewnych opadów deszczu powodujących lokalne podtopienia, szczególnie w rejonie ul. Daszyńskiego, zgodnie z  rekomendacjami Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk, których pracami kieruje Burmistrz Miasta Pułtusk wykonano szereg prac zmierzających do ograniczenia i  zminimalizowania skutków kolejnych intensywnych opadów. W szczególności wycięto krzaki umożliwiając dojazd doczytaj więcej…

spotkanie z Marszałkiem

W czwartek, 9 lipca w Pułtusku na zaproszenie Burmistrza Wojciecha Gregorczyka, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z włodarzami miast – Pułtuska, Serocka – Arturem Borkowskim, Makowa Mazowieckiego – Tadeuszem Ciakiem i Przasnysza – Łukaszem Chrostowskim oraz przedstawicielami samorządu powiatu pułtuskiego: Starostą Pułtuskim Janem Zalewskim i Przewodniczącym Rady Powiatuczytaj więcej…

fontanna

Mając na uwadze troskę o zdrowie mieszkańców miasta i gminy Pułtusk oraz sytuację związaną ze stanem epidemiologicznym Burmistrz Miasta Pułtusk podjął decyzję o nieuruchamianiu w bieżącym sezonie fontanny miejskiej. Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego funkcjonowania fontanny instalacji wodnych typu  „dry – plaża” i podobnych urządzeń zaleca się utrzymywanie w pobliżu tegoczytaj więcej…

Apelujemy o rozwa­żenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla miasta Jasła, które zostało dotknięte poważnymi skutkami nawałnic. W wyniku nawałnic, które przeszły przez Jasło w dniach 27 – 29 czerwca br., powstały straty, które obejmują zniszczenia, uszkodzenia, podtopienia, zamulenia i dotyczą m.in.: 70 ulic i 300 dojazdów, 12 budynków użyteczności publicznejczytaj więcej…

logo programu

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagiczytaj więcej…

W związku z ubieganiem się prze Gminę Pułtusk o środki umożliwiające zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu, 8 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w kwocie 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupuczytaj więcej…

8 lipca br. Gmina Pułtusk zawarła umowę z Województwem Mazowieckim na uzyskanie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w wysokości 126 690 zł (100% nakładów) na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pułtusk. Inwentaryzacja źródeł ogrzewania pozwoli poznać rzeczywisty problem związany z niską emisją,czytaj więcej…

8 lipca br. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk wraz ze Skarbnikiem Miasta Pułtusk Teresą Turek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowy na dofinansowanie zadań dla pięciu sołectw w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”. Sołectwa: Białowieża, Głodowo, Grabówiec, Gromin i Olszak otrzymały po 10 tyś. zł dofinansowania. Wczytaj więcej…

ratusz

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 15 lipca 2020 r.  o godz. 15.30. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmikuczytaj więcej…