Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 440 346,36 zł na budowę drogi łączącej ul. Wyszkowską z ul. Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą w Pułtusku. Ta inwestycja jest bardzo ważna, gdyż znacznie skróci czas dojazdu do centrum Pułtuska jadąc od strony ul. Wyszkowskiej. 22 lutego br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał symboliczny czek na ręce Burmistrza Miasta Pułtusk Wojciecha Gregorczyka.

W Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku odbyło się uroczyste spotkanie z samorządowcami z powiatów płońskiego i pułtuskiego, podczas którego Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał symboliczne czeki dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród zaproszonych parlamentarzystów oraz przedstawicieli samorządów byli m.in.: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie – Anna Żebrowska, Dyrektor Biura Poselskiego Pana Macieja Wasika, Posła RP – Stefan Pawłowski, Dyrektor Biura Wojewody – Zuzanna Zacharewicz, Starosta Płoński – Elżbieta Wiśniewska, Starosta Pułtuski – Jan Zalewski wraz z Wicestarostą – Beatą Jóźwiak, Burmistrz Czerwińska nad Wisłą – Marcin Gortat, Wójt Gminy Płońsk – Aleksander Jarosławski, Wójt Gminy Winnica – Robert Wróblewski, zastępca Wójta Gminy Pokrzywnicy Tadeusz Jakubiak. Nie mogło również zabraknąć gospodarza gościnnego Pułtuska – Burmistrza Miasta Pułtusk – Wojciecha Gregorczyka.

Województwo mazowieckie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r., otrzyma łącznie ponad 300 mln zł na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych i powiatowych, z czego prawie 35 mln trafi do samorządów z regionu ciechanowskiego. Dofinansowanie otrzymają: powiaty: Płoński, Pułtuski, Żuromiński i Mławski oraz gminy: Płońsk (gmina miejska), Pułtusk, Winnica, Baboszewo, Stupsk, Pokrzywnica, Regimin, Bieżuń, Ciechanów (gmina miejska), Radzanów, Płońsk (gmina wiejska), Żuromin, Dzierzgowo, Czerwińsk nad Wisłą, Sońsk, Glinojeck.

Symboliczne czeki otrzymali przedstawiciele:

– Powiatu Płońskiego – dwa czeki: jeden na dofinansowanie w wysokości 4 559 363,55 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3015W od drogi (Raciąż – Radzanów) – Szczepkowo – Unieck oraz drugi w wysokości 502 103,28 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostybory – Koziebrody – Raciąż;

– Powiatu Pułtuskiego – czek na dofinansowanie w wysokości 1 307 750,79 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław – Pokrzywnica;

– Gminy miejsko wiejskiej Czerwińsk nad Wisłą – czek na dofinansowanie w wysokości 1 186 306,44 zł na przebudowę drogi gminnej nr 300206W w miejscowości Łbowo;

Gminy wiejskiej Płońsk – czek na dofinansowanie w wysokości 836 103,50 zł na rozbudowę drogi gminnej nr 300726W ul. Wspólnej w miejscowości Bońki, gmina Płońsk;

– Gminy wiejskiej Pokrzywnica – czek na dofinansowanie w wysokości 1 256 003,67 zł na przebudowę drogi gminnej relacji Dzierżenin – Trzepowo;

– Gminy wiejskiej Boboszewo – czek na dofinansowanie w wysokości 1 503 990,18 zł na budowę drogi gminnej Nr 300173W Pawłowo – Budy Radzymińskie – Jesionka;

– Gminy wiejskiej Winnica – czek na dofinansowanie w wysokości 1 307 473,01zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Górki-Baćki, Górki Witowice, Gnaty-Szczerbaki;

– Gminy miejsko – wiejskiej Pułtusk – czek na dofinansowanie w wysokości 2 440 346,36 zł na budowę drogi łączącej ul. Wyszkowską z ul. Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą w Pułtusku.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2021 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 896 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie ponad 1,1 mld zł. Długość odcinków dróg objętych dofinansowaniem w latach 2019- 2021 to prawie 1 200 km, ponadto dofinansowaniem objęto podniesienie poziomu bezpieczeństwa na 359 przejściach dla pieszych, w tym 257 istniejących i 102 nowoprojektowanych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg został powołany ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.), dawniej Fundusz Dróg Samorządowych. To wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

LINK DO TRANSMISJI ZE SPOTKANIA – KLIKNIJ