Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 17 maja 2021 r. upływa termin płatności drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za posiadanie psa.

Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na rachunek bankowy nr 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

 Referat Podatków i Opłat Lokalnych