poieniądze podatki inforgrafika
Facebook
Facebook
YouTube

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 16 maja 2022 r. upływa termin płatności drugiej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym
w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na wskazany w decyzji podatkowej na rok 2022, indywidualny nr konta bankowego.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku