infografika - zdjęcie samochodów ciężarowych, na zdjęciu kolorowy napis podatek od środków transportowych
Facebook
Facebook
YouTube

Burmistrz Miasta Pułtusk przypomina:
dnia 15 lutego 2022 r. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych, jak również mija termin płatności I raty podatku od środków transportowych.

Należności z tytułu w/w podatku należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego lub w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku.

Informacje na temat nadanego indywidualnego numeru rachunku bankowego, osoba uprawniona może uzyskać w pok. 8 – tel. 23 306 72 08.

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pułtusku