Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

8 lipca br. Gmina Pułtusk zawarła umowę z Województwem Mazowieckim na uzyskanie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w wysokości 126 690 zł (100% nakładów) na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pułtusk.

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania pozwoli poznać rzeczywisty problem związany z niską emisją, umożliwi sprawniejsze zarządzanie dofinansowaniem wymiany źródeł na paliwa stałe i poprawę jakości życia mieszkańców. Wpłynie również na skuteczniejsze zarządzanie działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza (monitoring działań, ich aktualizację i ocenę oraz ukierunkowanie kampanii edukacyjnej). Stworzona na podstawie inwentaryzacji baza danych pomoże określić priorytety działań i wydatki z nimi związane, wynikające m. in. z programu ochrony powietrza i programów służących wsparciu polityki Gminy w zakresie ochrony powietrza.

Tekst Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Foto UMWM delegatura w Ciechanowie