Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie
Facebook
Facebook
YouTube
  • Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
  • Często myj ręce.
  • Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
  • Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
  • Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela.
  • Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
  • Spożywaj swoje jedzenie i picie.
  • Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
  • Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
  • Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.
Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie

oprac. Ministerstwo Edukacji Narodowej