Syrena wczesnego ostrzegania
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku dnia 1 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 na terenie powiatu pułtuskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe emitujące akustyczny sygnał alarmowy, trwający 1 minutę. W ten sposób w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, symbolicznie zostanie uczczona pamięć Powstańców Warszawskich.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej

Мерія міста Пултуська інформує, що згідно з інформацією, отриманою від Повятового Центру управління кризовими ситуаціями в Пултуську, 1 серпня 2022 року (понеділок) о годині 17:00 в Повяті Пултуськім будуть активовані сирени тривоги, які випромінюють звуковий сигнал тривоги тривалістю 1 хвилину.

У такий спосіб, у 78-му річницю вибуху Варшавського повстання, символічно вшанують пам’ять варшавських повстанців.

Департамент антикризового управління, військових справ та муніципальної поліції