Dziś jest:

Strona Główna

Zgłoś interwencję straży miejskiej

 

Jeżeli chcesz zgłosić interwencję telefonicznie
zadzwoń pod numer stacjonarny:

 

23 692 06 12

tel. kom. dostępny w godzinach urzędowania Straży Miejskiej

510 713 731

 

Do zadań straży miejskiej należy min.: ochrona porządku publicznego na terenie gminy , a w szczególności:

a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
c) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
d) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim
zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybyciawłaściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
e) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
f) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprezpublicznych,
g) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościachzagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
h) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskomkryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
i) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
j) kontrola publicznego transportu zbiorowego.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//