Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Pułtusku pożegnanie gimnazjalistów
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W środę, 19 czerwca 2019 roku 2435 uczniów szkół prowadzonych przez gminę Pułtusk pożegnało szkolne mury i rozpoczęło wakacje. Dla uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników gimnazjów ten koniec roku był szczególny, ponieważ w związku z reformą systemu edukacji szkoły typu gimnazjalnego skończyły działalność.

W roku 1999 podjęliśmy trudne zadanie utworzenia nowego typu szkół: Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Pułtusku i Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku . Trud ten przyjęli odpowiednio Krystyna Estkowska i Krzysztof Łachmański. Związani byli oni ze szkołami przez cały, 20-letni okres ich istnienia, pełniąc nieprzerwanie funkcję dyrektora. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku zorganizował i pełnił funkcję dyrektora do 2007 roku Zenon Kowalewski. Następnie zarządzanie placówką objęła Anna Kamińska. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przemiarowie zorganizowaniem  gimnazjum zajęła się Danuta Tyszkiewicz – dyrektor zespołu, a w 2015 roku stanowisko to objęła Bożena Kościk.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego na ręce dyrektorów przekazano podziękowania, a dwoje z nich: Krystyna Estkowska i Krzysztof Łachmański w uznaniu osiągnięć i zasług w zarządzaniu placówkami zostało wyróżnionych nagrodą Burmistrza Miasta Pułtusk.

Wygaszanie gimnazjów było procesem stopniowym i rozpoczęło się w 2017 roku. Na mocy przepisów wprowadzających reformę oświaty Zespół Szkół Nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku stał się Publiczną Szkołą Podstawową Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku,
a na bazie Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Klaudyny Potockiej została utworzona Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku. Uczniowie klas VI szkół podstawowych
nie rozpoczęli nauki w klasie I gimnazjum, lecz kontynuowali drogę edukacyjną w klasie VII szkoły podstawowej. W roku 2019 zakończyło  funkcjonowanie Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Pułtusku i Publiczne Gimnazjum w Przemiarowie.

W czerwcu 2019 roku 253 uczniów szkół po raz ostatni otrzymało świadectwa ukończenia gimnazjum. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce otrzymali nagrody książkowe.
Z pewnością do lat spędzonych w gimnazjum absolwenci i nauczyciele będą powracać we wspomnieniach z radością i sentymentem. W trakcie 20 lat działalności naukę w  czterech gimnazjach prowadzonych przez gminę Pułtusk ukończyło  3758  uczniów.

W efekcie przeprowadzonej ostatnio reformy systemu edukacji w gminie Pułtusk od 1 września 2019 roku będą funkcjonować ośmioletnie szkoły podstawowe: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku z Filią w Bobach, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki. w Pułtusku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. mjr. Henryka Sucharskiego
z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku wraz z Przedszkolem Miejskim Nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku oraz Publiczna Szkoła Podstawowa
w Przemiarowie tworząca wraz z Przedszkolem Wiejskim Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Przemiarowie.

Po 20 latach żegnamy gimnazja, co do funkcjonowania których opinie były podzielone. Miały zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Już w momencie ich tworzenia pojawiały się liczne kontrowersje. Z czasem przyzwyczailiśmy się do takiej struktury, a gimnazja zaczęły coraz lepiej funkcjonować. Obecny rząd postanowił dokonać kolejnej reformy systemu oświaty, która w rezultacie doprowadziła do likwidacji gimnazjów i powrotu do systemu sprzed lat. Czas pokaże, czy decyzja ta była zasadna.

Opr. Wydział Edukacji i Promocji