Dziś jest:

Strona Główna

Skarbnik

Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych realizujących te zadania.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad jego wykonaniem przez gminne jednostki organizacyjne;
2) nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
4) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
5) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dot. operacji gospodarczych i finansowych;
6) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
7) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;
8) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy;
9) opiniowanie projektów uchwał rady wywołujących skutki finansowe dla gminy;
10) wykonywanie zadań kierownika Wydziału Budżetu i Finansów;
11) dokonywanie kontroli funkcjonalnej i bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w przypisanym zakresie;
12) wykonywanie innych zadań na polecenie burmistrza lub zastępcy burmistrza.

Imię i nazwisko (wymagane)

E-mail zgłaszającego (wymagane)

Telefon (wymagane)

Treść wiadomości

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//