Wolontariat Europejski w Przedszkolu - grupa przedszkolaków
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Od  2015  roku realizowany jest w Przedszkolu Miejskim Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  projekt pn. „Wolontariat Europejski w Przedszkolu”.  Wolontariat Europejski to współpraca organizacji i wolontariuszy, aby uczyć się od siebie nawzajem poprzez wymianę doświadczeń i robić coś pożytecznego na rzecz społeczności lokalnej.

Celem wolontariatu jest umożliwianie naszym dzieciom poznawania innych kultur, zdobywanie nowych doświadczeń oraz przeżywanie  niesamowitej przygody.

Wolontariat Europejski w Przedszkolu

Wolontariusze aktywnie uczestniczą w życiu  przedszkola, pomagają w opiece i działają na rzecz dzieci. Poznają zwyczaje naszego środowiska, wspierają w realizacji zadań wynikających z kalendarza uroczystości, planów pracy. Mają możliwość dzielenia się swoimi umiejętnościami, przekazują nam swoje pasje i zainteresowania. Poznajemy kulturę ich krajów poprzez charakterystyczne zabawy, potrawy, muzykę, sztukę.

Uczymy się od siebie nawzajem – to motto naszych działań.

Dzięki takim działaniom rozwijamy edukację wielokulturową naszych dzieci, uczymy je tolerancji. Nasze przedszkolaki poznają kultury innych narodów, rozwijając własną tożsamość narodową.

Wolontariat Europejski w Przedszkolu

Aktualnie gościmy  wolontariuszy  – Tudal z Francji i Chien z Tajwanu oraz Martę z Chorwacji.

5 grudnia w naszym przedszkolu uczciliśmy  Dzień Wolontariatu.

W grupie „Kaczuszek ”, „Pszczółek” i „Muchomorków” zorganizowano wspólne zabawy z wolontariuszami, takie jak: dekorowanie choinki, pieczenie świątecznych pierników, pomoc  podczas wykonywania prac plastycznych z okazji Mikołajek, wspólne dekorowanie sali. Wolontariusze dzielą się swoim talentem i umiejętnościami, podejmując ulubione formy aktywności (wspólny taniec, śpiew, żonglerka, udział w zabawach dowolnych i zorganizowanych)

Wolontariat Europejski w Przedszkolu

Włączanie dzieci w różnorodne, wspólne akcje rozwija poczucie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, kształtuje właściwe postawy społeczne.

Warto pokazać, że niesienie pomocy może dawać radość, zadowolenie i spełnienie.  Uśmiech drugiej osoby jest celem w codziennym życiu. Ważne, aby chęć  niesienia bezinteresownej  pomocy  przyświecała małym dzieciom w całym ich dorosłym życiu. 

Wolontariat Europejski w Przedszkolu
Wolontariat Europejski w Przedszkolu

PM nr 4 w Pułtusku