Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z organizowaną 12 stycznia 2020 r., podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy licytacją, zwracamy się do Państwa o wsparcie celu zbiórki – zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej, poprzez przekazanie rzeczy/usługi na licytację.

Przedmioty na licytację można przekazać do 3  stycznia 2020 r. do Wydziału Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku , ul. Staszica 35 (II p. – pok.200) wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia – pułtuska licytacja na rzecz WOŚP 2020 .

Znając Państwa wrażliwość na potrzeby osób potrzebujących pomocy, zapraszamy do włączenia się w powyższą akcję poprzez przekazywanie przedmiotów na licytację oraz uczestnictwo w niej podczas Finału WOŚP, który odbędzie się w kinie „Narew” MCKiS w Pułtusku.