SPEKTAKL
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Od piątku, 4 października  trwa wydarzenie pn.  V Pułtuskie Teatry Amatorskie  – Konkurs „PTA-K” pod patronatem Burmistrza Miasta Pułtusk, będące elementem projektu „Tradycje Teatralne Pułtuska V” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury z Programu: Edukacja kulturalna. Realizatorem projektu jest Miejskie Centrum Kultury  Sztuki w Pułtusku. Autorką projektu i kierownikiem literacko-artystycznym jest Izabela Sosnowicz-Ptak (dyrektor MCKiS w Pułtusku).

FOTOGALERIA:

http://mckis.pultusk.pl/grafika%20aktualno%C5%9Bci/2019/flash/po%C5%BC%C4%85danie%20w%20cieniu/index.html

http://mckis.pultusk.pl/grafika%20aktualno%C5%9Bci/2019/flash/kara/index.html

http://mckis.pultusk.pl/grafika%20aktualno%C5%9Bci/2019/flash/oni/index.html

http://mckis.pultusk.pl/grafika%20aktualno%C5%9Bci/2019/flash/hamlet/index.html

http://mckis.pultusk.pl/grafika%20aktualno%C5%9Bci/2019/flash/rozmowy/index.html

http://mckis.pultusk.pl/grafika%20aktualno%C5%9Bci/2019/flash/za%C4%87mienie/index.html

http://mckis.pultusk.pl/grafika%20aktualno%C5%9Bci/2019/flash/kroki/index.html